AEIN
العربية للصناعات الكهربائية ARAB ELECTRICAL INDUSTRIES
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022
أفراد 677 677 2,693,494 2,693,494 31 31 94,661 94,661 0 0 0 0 708 708 2,788,155 2,788,155
شركات 7 7 156,707 156,707 2 2 2,327 2,327 0 0 0 0 9 9 159,034 159,034
صناديق 1 1 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6,000 6,000
حكومات 1 1 44,682 44,682 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 44,682 44,682
المجموع 686 686 2,900,883 2,900,883 33 33 96,988 96,988 0 0 0 0 719 719 2,997,871 2,997,871