MBED
العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MANUFACTURING
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 22/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 21/01/2020 22/01/2020 21/01/2020
أفراد 492 490 8,737,145 8,733,845 20 20 876,301 876,301 3 3 137,180 137,180 515 513 9,750,626 9,747,326
شركات 16 16 1,967,487 1,970,787 2 2 74,961 74,961 1 1 152,339 152,339 19 19 2,194,787 2,198,087
صناديق 2 2 13,437 13,437 1 1 41,150 41,150 0 0 0 0 3 3 54,587 54,587
المجموع 510 508 10,718,069 10,718,069 23 23 992,412 992,412 4 4 289,519 289,519 537 535 12,000,000 12,000,000