MBED
العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MANUFACTURING
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 10/08/2020 09/08/2020 10/08/2020 09/08/2020 10/08/2020 09/08/2020 10/08/2020 09/08/2020 10/08/2020 09/08/2020 10/08/2020 09/08/2020 10/08/2020 09/08/2020 10/08/2020 09/08/2020
أفراد 477 476 8,835,598 8,831,138 20 20 893,138 893,138 3 3 29,069 29,069 500 499 9,757,805 9,753,345
شركات 17 17 1,986,415 1,990,815 2 2 55,169 55,229 1 1 149,674 149,674 20 20 2,191,258 2,195,718
صناديق 2 2 13,437 13,437 1 1 37,500 37,500 0 0 0 0 3 3 50,937 50,937
المجموع 496 495 10,835,450 10,835,390 23 23 985,807 985,867 4 4 178,743 178,743 523 522 12,000,000 12,000,000