ZEIC
الزرقاء للتعليم والإستثمار ZARKA EDUCATIONAL & INVESTMENT
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022 16/01/2022 13/01/2022
أفراد 947 947 15,605,963 15,605,963 34 34 328,369 328,369 1 1 33,000 33,000 982 982 15,967,332 15,967,332
شركات 5 5 177,318 177,318 1 1 132 132 0 0 0 0 6 6 177,450 177,450
صناديق 1 1 2,700 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,700 2,700
حكومات 1 1 26,857 26,857 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 26,857 26,857
جمعيات 4 4 35,849 35,849 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 35,849 35,849
المجموع 958 958 15,848,687 15,848,687 35 35 328,501 328,501 1 1 33,000 33,000 994 994 16,210,188 16,210,188