ZEIC
الزرقاء للتعليم والإستثمار ZARKA EDUCATIONAL & INVESTMENT
تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 20/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 19/08/2019
جمعيات 4 4 90,849 90,849 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 90,849 90,849
حكومات 1 1 27,422 27,422 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 27,422 27,422
شركات 10 10 3,967,067 3,967,067 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 3,967,067 3,967,067
أفراد 906 906 11,925,914 11,925,914 31 31 129,201 129,201 1 1 30,300 30,300 938 938 12,085,415 12,085,415
المجموع 921 921 16,011,252 16,011,252 31 31 129,201 129,201 1 1 30,300 30,300 953 953 16,170,753 16,170,753